Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.entrya.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website wordt beheerd door Entrya Technologies bvba, Meerkensstraat 69, 3650 Lanklaar, ondernemingsnummer BTW BE0831.453.811.  Voor meer informatie kan u gebruik maken van onze contactpagina.